คณะการแพทย์แผนจีน มฉก.จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างทักษะการแพทย์แผนจีนทางคลินิกระดับสูง ครั้งที่ 1 เรื่อง "ความงามกับการแพทย์แผนจีน" โดย Dr.Jonathan Rante Carreon รองอธิการบดี กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ มาดาม Fong Junying อุปทูตฝ่ายการศึกษา และมาดาม Wang huan เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ผอ.สถาบันขงจื่อฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และผู้ที่เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ณ ห้อง 2-107 อาคารเรียน วันที่ 28 มิถุนายน 2566)Total 878 Record : 44 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>