รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติสถาบันการศึกษาดีเด่น จากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy หรือ NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) พร้อมกับนางสาวปวีณา ธนะพงศ์เพชร หัวหน้าแผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สำนักพัฒนาวิชาการ รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 โดยคุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ณ Gran Hall Room True Digital Park West เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566Total 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>