มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และบริษัท ดาวเฮือง กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจ้าของกาแฟดาวที่มีชื่อเสียง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมจุดเด่นด้านจีน ตั้งแต่กระบวนการเตรียมความพร้อมจนสำเร็จการศึกษา ด้วยการจัดทำหลักสูตรตามความต้องการในรูปแบบเทียบโอนหรือระบบคลังหน่วยกิต รวมถึงพัฒนางานวิชาการและการเรียนการสอนร่วมกัน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี และคุณบุญเฮือง แครอล ลิดดัง รองประธาน บริษัท พร้อมด้วยคณบดีและคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>