ผู้ใหญ่ใจดีของเราเข้าร่วมอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า EdPEx ย่อมาจาก Education Criteria for Performance Excellence คือ กรอบที่ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ (Organization Assessment Certified Expert) เป็นวิทยากร ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ม.หัวเฉียวฯ 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EdPEx ที่ลิงก์นี้ http://www.edpex.org/ Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>