รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี อาจารย์ธันฐกรณ์ สังขพิพัฒน์ธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์แต้จิ๋ววิทยา และนางวิมลพักตร์ นฤดลโชติ ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมต้อนรับ คุณเย้ ชาง จี๋  หลานชาย และลูกศิษย์ จากศาลเจ้าฮั่วกวง กรุงเทพฯ ในโอกาสเข้ามอบปลากระป๋อง “ปาปี้” ซึ่งมาจาก ผู้ร่วมบริจาคหลายประเทศ อาทิ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เป็นต้น จำนวนทั้งสิ้น 2,500 กระป๋อง แก่มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปแจกจ่ายนักเรียน นักศึกษา และในโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งมอบภาพเขียนอักษรพู่กันจีน โดยศิลปินไต้หวันมีความหมายว่า “เทิดทูนความดีและเผยแผ่ศาสนาเต๋า” ในการนี้อธิการบดีมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณในน้ำใจไมตรีแก่คุณเย้ ชางจี๋ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>