มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยและพสกนิกรชาวไทย โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Jonathan Rante Carreon รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสักการะ ผู้แทนนักศึกษาร่วมถวายพานพุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30-09.00 น. ณ ลานโพธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงปลูกต้นโพธิ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537Total 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>