นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์รับ 7 รางวัลภาพถ่าย"ศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน"เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์เข้ารับรางวัลจากนายเชาวน์ ณศีลวันต์ องคมนตรีในงานประกวดถ่ายภาพหัวข้อศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน" จัดโดยกรมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และเครือข่ายนิเทศศาสตร์9 สถาบัณการศึกษา ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ถนนราชดําเนิน งานนี้กลุ่มนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากถึง 7 รางวัลประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ประกอบด้วยนายวีรพันธุ์ สมยศ นายธวัชชัย คลังทรัพย์ และนายปัณณวิชญ์ ทิพยเมธาพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชามัลติมีเดียและสื่อใหม่Total 913 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>