เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการรวมพลังเยาวชนคนดี จำนวน 675 คน จากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ชลบุรี และฉะเชิงเทรา  เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษานักเรียนซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม รางวัลกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  มูลค่าทุนการศึกษา  2,467,000  บาท  บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็ก ๆ  ความสุขใจของคุณครู  และความอิ่มเอมใจของคณะผู้บริหารกองทุนฯ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  เป็นประธาน มอบทุนการศึกษา ซึ่งท่านได้ฝากข้อความที่มุ่งมั่นและยืนหยัดที่จะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน เยาวชนคนดี  

           

“ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 5 แล้วที่เราได้มอบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เป็นเด็กดี มีคุณธรรมทั้งความคิดและการกระทำ 2,710 ทุน และ 7,201,000 บาท เป็นตัวเลขของจำนวนทุนการศึกษา และเงินทุนการศึกษาที่เราได้มอบไปแล้ว  ทุนการศึกษาอาจจะไม่ได้มากแต่เราอยากจะกระจายโอกาสอย่างทั่วถึง  เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนทำความดีต่อไป  การมอบทุนนี้อยู่ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม  ที่เราจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพราะเราตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมทั้งในสถาบันครอบครัว และสังคม ขณะนี้เรากำลังดำเนินการวิจัยประเมินโครงการเพื่อศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมเยาวชนให้มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ กตัญญู และจิตอาสานี้ ให้มีผลกว้างขวางและต่อเนื่องยั่งยืน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ” 

 

 Image
HCU Lifelong Learning
Total 853 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>