มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  และเรื่องของความสวยงามและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย  จึงจัดงานวันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557  โดยในภาคเช้าหลังเสร็จพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  ร่วมปลูกต้นไม้และปรับพื้นที่ (ถมทราย) รอบมหาวิทยาลัย  ส่วนภาคบ่ายทำความสะอาดภายในคณะวิชาและหน่วยงาน  ทำความสะอาดซุ้มและพื้นที่กิจกรรมนักศึกษาTotal 922 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>