เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  พร้อมแขกผู้มีเกียรติจาก  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มฉก. และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มฉก. พร้อมใจ ใส่เสื้อเหลืองร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ประตูเสด็จ มฉก. 

คำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในอภิลักขิตสมัย  อันเป็นอุดมมงคล คล้ายวันพระราชสมภพในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง  ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  คณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ขอพระราชทาน พระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล  ด้วยความจงรักภักดี  และความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราชที่ปกปักรักษาพระราชอาณาจักร  พระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์  รวมทั้งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล  โปรดอภิบาลบำรุงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเกษมสำราญ แคล้วคลาดจากโรคาพยาธิทั้งปวง มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณ แผ่ไพศาล  เป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้า  แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกร ตราบนิรันดรกาล เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

 Image
HCU Lifelong Learning
Total 853 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>