มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงาน วัน ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ เพื่อแสดงความกตเวทิตาคุณและตระหนักถึงคุณงามความดีของท่าน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ ที่ควรยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึง “การให้” และเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างของ “สังคมแห่งการให้” ซึ่งในปี 2566 ครบรอบ 16 ปี หรือ 110 ปี ชาตกาล แห่งการจากไปของท่าน โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.วิเชียร เตะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยทายาท คณะผู้บริหารของมูลนิธิ โรงพบาบาล มหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ และคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลัยหรือกระเช้าดอกไม้ พิธีสดุดีเกียรติคุณ และมอบทุนส่งเสริมคุณธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30-11.30 น. ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ และหอประชุม มฉก.Total 913 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>