มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 6 ต้อนรับปีมังกร 2024 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ลานลวดลาย และหอประชุม มฉก. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการแข่งขัน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก Master Alex Dong (ต่งต้าเต๋อ) ทายาทตระกูลต่ง และปรมาจารย์อู่เว่ยซ่าน เจ้าสำนักบู้ตึ๊ง พร้อมลูกศิษย์ เดินทางเข้าร่วมงานและแสดงการรำมวยไท้เก๊กในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ขยายขอบข่ายการเรียนการสอนวิชาไท้เก๊กให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรทุกคณะวิชา พัฒนาเป็นสนามประลองและแสดงความสามารถด้านไท้เก๊ก นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับสมาคมไท้เก๊ก (ประเทศไทย) ชมรมไท้เก๊กทั่วประเทศ และผู้สนใจในศาสตร์ไท้เก๊ก โดยประวัติศาสตร์หน้านี้จะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องและได้รับการบันทึกไว้ไม่รู้ลืมTotal 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>