ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านภาครัฐ ในงาน “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม” เนื่องในวาระครบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ในการนี้ได้เข้าร่วมงาน “ราตรีสีฟ้า” คืนสู่เหย้าชาวสีฟ้าและชื่นชมยินดีศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่น เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่นTotal 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>