เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 2,000,000 บาท จากคุณอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำเพื่อป้อนให้กับตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ได้รับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. บางพลี พร้อมกันนี้ท่านอธิการบดีได้กล่าวแสดงความขอบคุณในความเมตตาบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้  Total 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>