วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการและประธานอนุกรรมการสร้างรากฐานภาษจีนให้เข้มแข็ง คุณวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ กรรมการ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ" รุ่นที่ 2 โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดสอนภาษาจีนที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะจากทางทีมคณาจารย์จากวิทยาลัยจีนศึกษาที่ได้ร่วมออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านรูปแบบเกมส์ เพื่อให้เด็กๆ มีความสนใจในการเริ่มเรียนภาษาจีน เช่น ในเรื่องสี สัตว์ สิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัว เป็นต้น จัดขึ้นทุกวันเสาร์ในเดือนมีนาคมเป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยผลตอบรับจากโครงการนำร่องในรุ่นแรก นำมาสู่การเปิดในรุ่นที่ 2 ผู้สมัครกว่า 160 คน ผ่านการคัดเลือกสัมภาษณ์เหลือเพียง 50 คน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส กรุงเทพฯTotal 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>