มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงาน 24 มีนาคม วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 32 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัย ในปี 2567 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ พิธีตักบาตรอาหารแห้ง พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พิธีมอบเหรียญที่ระลึกแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี และแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมปล่อยนก และพิธีเปิดนิทรรศการครบรอบ 32 ปี 
     “หัวเฉียวนามพระราชทาน เทิดพระบริบาลมงคลสมัย หัวเฉียวมหาวิทยาลัย ก่อกำเนิดภายใต้พระบารมี” ส่วนหนึ่งของบทเพลงประจำมหาวิทยาลัยแสดงถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัย และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2537 มหาวิทยาลัยจึงได้สถาปนาวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี เป็น วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 Total 913 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>