รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  ร่วมตั้งจิตอธิษฐานประกอบพิธีสักการะถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธรูป 3 องค์   ถวายเป็นสังฆบูชาต่อหลวงปู่ไต้ฮง  และถวายเป็นเทวตาบูชาต่อศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และศาลตายาย  เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชาวหัวเฉียวทุกคนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ  มฉก.

คำถวายพุทธบูชาพระพุทธรูป 3 องค์

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธด้วยการประกอบคุณงามความดี  ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน  เพื่อความเจริญงอกงามของข้าพเจ้าทั้งหลาย  ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  สังคม  ประเทศชาติ  และด้วยการตั้งจิตอันเป็นกุศลนี้  ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวได้เข้าถึงพระธรรม  ประสบแต่ความสุข  ความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ

คำถวายสังฆบูชาหลวงปู่ไต้ฮง

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาหลวงปู่ไต้ฮงด้วยการสืบสานปณิธาน  การอุทิศตนทำงานรับใช้สังคมอย่างมีอุดมการณ์  ยึดมั่นในคุณธรรมทั้งหกประการ เพื่อความเจริญงอกงามของข้าพเจ้าทั้งหลาย  ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  สังคม  ประเทศชาติ  และด้วยการตั้งจิตอันเป็นกุศลนี้  ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ  ตลอดกาลนานเทอญ

คำถวายเทวตาบูชาศาลพระภูมิ  ศาลเจ้าที่  และศาลตายาย

ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมจะปกป้องรักษา  พัฒนาสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ด้วยสำนึกในบุญคุณ  และจะมุ่งมั่นทำงานด้วยจิตใจที่ทุ่มเท  เสียสละ  ด้วยอานิสงส์แห่งการปฏิบัติตามคำสัตย์นี้  ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญในหน้าที่การงาน  ประสบแต่สิ่งดีงาม  ตลอดกาลนานเทอญ

 Total 880 Record : 44 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>