(ดนตรีในสวน) จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ณ บริเวณสวนสุขภาพ มฉก. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านดนตรีและ การแสดงได้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังได้เปิดพื้นที่สำหรับผู้ที่สนใจ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้รับชมดนตรีเพื่อเกิดความ ผ่อนคลายและปลูกฝังด้านศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามอีกด้วย

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>