คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการวันแพทย์จีน 2557 เพื่อเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์ปวินท์  สุวรรณกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน เข้าร่วมงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม – วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ลานหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ชั้น 1 อาคารเรียน 

ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเป็นการรักษาโรคแบบดั้งเดิมของชาวจีนสืบทอดกันมาหลายพันปี เกิดจากการสังเกตและจดบันทึกประสบการณ์การรักษาที่ได้ผลของปรมาจารย์รุ่นก่อน ๆ จนเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก (WHO)  ซึ่งปัจจุบันมีการนำศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาผสมผสานกับการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการ 40 ปี ความสัมพันธ์ไทยจีน ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร อาหารเป็นยา ชาเพื่อสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการฝังเข็ม ทุยหนา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ การแพทย์แผนจีนครั้งที่ 2 สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “คุณ...เคลื่อนไหวเป็นหรือไม่”ประกอบด้วย อาการปวดคอ ปวดเข่า ปวดเอว ในมุมมองของแพทย์แผนจีน การใช้ยาสมุนไพรจีนในการรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุน โรคไหล่ติดในมุมมองของแพทย์จีน และการเสวนา เรื่อง “ฝังเข็มช่วยเพิ่มความสูงได้หรือไม่” โดยอาจารย์คณะกายภาพบำบัดและอาจารย์คณะการแพทย์แผนจีน เป็นวิทยากรบรรยาย

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>