รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณมนัส ประสงค์งาน ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคลสรรหาและว่าจ้างบุคลากร บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในด้านการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ ตลอดจนติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา โดยมี อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก  สุนทรธัย  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มฉก. และคณะผู้บริหารจากบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  อาคารอำนวยการTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>