เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับการบริจาคโลหิตจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มฉก. โดยรับความร่วมมือเป็นอย่างดี การเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิตควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิต สุขภาพสมบูรณ์ทุกประการ ไม่เป็น  ไข้หวัด หรืออยู่ระหว่างรับประทานยาแก้อักเสบใด ๆ รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิตงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย 24 ชั่วโมง  และงดสูบบุหรี่เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดีTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>