สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “จักรยานสานสัมพันธ์ – ปั่นเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 06.00-10.30 น. ณ สนามจักรยานสีเขียวรอบสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
หารายได้สมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  รณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน และประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล

 Total 881 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>