คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีมอบขีดหมวกและเข็มแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 39 จำนวน 134 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุม มฉก.
มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทุกท่าน พิธีมอบขีดหมวก เป็นพิธีอันทรงเกียรติที่ได้สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ริบบิ้นที่คาดบนหมวกสีขาวเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต และความพร้อมที่จะก้าวออกไปประกอบอาชีพ และรับใช้สังคมอย่างเต็มภาคภูมิ
 Total 922 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>