มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำบูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มฉก. และคุณปิยรัตน์ ตัญจพัฒน์กุล รองกรรมการบริหารด้านการบริการสุขภาพ อาร์เอ็กซ์ เวลเนส ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรร่วมกันเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่ก้าวทันต่อเทคโนโลยี และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงงานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.   Total 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>