เปิดโลกการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส กรุงเทพฯ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดพิธีเปิดโครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ" รุ่นที่ 3 ขึ้น โดยมี คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการและประธานอนุกรรมการสร้างรากฐานภาษาจีนให้เข้มแข็ง คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ กรรมการ คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการ คุณสุเทพ ศุภภัทรานนท์ กรรมการผู้อำนวยการและบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์จีนชิงจงเอี๋ยน และรศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมงาน  โครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ" ได้รับการออกแบบโดยทีมคณาจารย์จากวิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุ่งเน้นการสอนภาษาจีนผ่านรูปแบบเกมส์ เพื่อกระตุ้นความสนใจและความสนุกสนานในการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวใกล้ตัว เช่น สี สัตว์ และสิ่งต่างๆ รอบตัว เพื่อให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับภาษาจีนอย่างเป็นธรรมชาติ  การจัดโครงการนี้ทุกวันเสาร์ในเดือนมิถุนายน (วันที่ 8, 15, 22, 29 มิถุนายน) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยได้รับผลตอบรับอย่างดียิ่งจากโครงการนำร่องในรุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปิดรุ่นที่ 3 ขึ้น โดยมีผู้สมัครกว่า 190 คน ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์จนเหลือเพียง 50 คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ "เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ" จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนในเด็กไทย และสร้างพื้นฐานการศึกษาที่แข็งแกร่งเพื่ออนาคตที่สดใสTotal 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>