ช่วงเย็นวันที่ 25 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา อาจารย์ Liu Yingying หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์และคณะฯ เข้าเยี่ยมเยือนเพื่อสานสัมพันธไมตรีกับโรงเรียนหัวเฉียวกว่างซี (Guangxi Overseas Chinese School) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี MR.YAO YUANZHONG ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวเฉียวกว่างซี พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันหารือเพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบ "มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง" และหารือเรื่องรูปแบบความร่วมมือเพื่อให้นักเรียนชาวจีนได้มีโอกาสมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นTotal 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>