กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในปีนี้  เชื่อได้ว่าทุกคนต้องได้รับความรู้และความประทับใจกับกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะวันแรกของการปฐมนิเทศที่ทุกคน ได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  และได้รับความรู้จาก  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  เรื่อง  "คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน" พร้อมทั้งการเสริมพลังกำลังใจในหัวข้อ "บุคลากรใหม่จะช่วยมหาวิทยาลัยได้อย่างไร" จาก  อาจารย์พีระพงษ์  เอื้อสุนทรวัฒนา  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล  ซึ่งทั้งสองท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ  

ตลอดการให้ความรู้จะสังเกตเห็นได้ว่าท่านอธิการบดีได้สอดแทรกเรื่องการประหยัดพลังงานและการสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ สวยงาม ให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบและตระหนักถึงการดำเนินการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะเป็น  การปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยลด Carbon Credit  ช่วยลดโลกร้อน  หรือการดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่แทนเครื่องเก่าเพื่อประหยัดพลังงาน  รวมทั้งท่านยังได้ยกตัวอย่างการใช้พลังกายเพื่อประหยัดพลังงาน เช่น การขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ การเดินไปยังอาคารต่าง ๆ แทนการนั่งรถยนต์ และเคล็ดลับของท่านในการเปิดเครื่องปรับอากาศร่วมกับพัดลมเพื่อให้อากาศภายในห้องเย็นเร็วขึ้นเมื่อเย็นแล้วท่านก็ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นการประหยัดพลังงานส่วนตัวที่น่านำมาใช้เป็นแบบอย่าง อีกทั้งท่านยังทิ้งท้ายด้วยว่า "ถ้าเรารู้จักคิดก็จะช่วยให้รู้จักวิธีประหยัดพลังงาน"

นี่แค่เป็นบรรยากาศในวันแรกเท่านั้นวันอื่น ๆ รับรองได้ว่าทุกคนต้องรัก ม.หัวเฉียวฯ เพิ่มขึ้นแน่นอน สุดท้าย ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ในครั้งนี้Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>