ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีและคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้ช่วยคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน  ได้นำคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษาจาก คณะการแพทย์แผนจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมงาน “2 ทศวรรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์แผนจีน”  ซึ่งได้มีการจัดประชุมวิชาการเนื่องในฉลองครบรอบ 20 ปี คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย  ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย  และดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าร่วมงาน และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง แพทย์แผนจีนในยุคโลกาภิวัฒน์  นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรหลากหลายท่าน  ได้แก่  นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ  สุนทรเจริญนนท์  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เภสัชกรหญิงเย็นจิตร  เตชะดำรงสิน  อดีตผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ เก่งสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ  และปิดประชุมโดย คุณอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน  แพทย์แผนไทย

“อยากเห็นแพทย์ปลอบประโลมคนไข้ให้มากขึ้น และอยากเห็นการแพทย์ 3 แผน ตะวันตก จีน และไทย ร่วมกันและบูรณาการในการรักษา จึงอยากเปลี่ยนคำว่า การแพทย์ทางเลือก เป็น การแพทย์แบบผสมผสาน” ส่วนหนึ่งในการบรรยายพิเศษ เรื่อง แพทย์แผนจีนในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรีTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>