เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 นักศึกษาและอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ที่เปิดโอกาสให้ นักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา  ได้นำเสนอผลงานในการประชุม ทางวิชาการระดับประเทศ การเข้าร่วมงานในครั้งนี้มีตัวแทนนักศึกษานำเสนอผลงาน มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาสาชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และนอกจากนี้นักศึกษายังไม่เข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อที่ตัวเองสนใจTotal 882 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>