พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2556

 

           ผศ.นิก สุนทรธัย ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธาน พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี อ.สมบัติ แก้วสุจริต  เป็นผู้ประกอบพิธี ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีไหว้ครู  พิธีครอบครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย  เพื่อรำลึกพระคุณครู ความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา  รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องกระจกด้านหลัง อาคารหอประชุม มฉก.  Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>