เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นิ่ง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในวาระพิเศษนี้ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. ซึ่งในที่ประชุมอันทรงเกียรตินี้มหาวิทยาลัยได้รับคำแนะนำในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจีนจากท่านทูตและท่านองคมนตรีนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านจีนศึกษาและด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นท่านได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการเรียนการสอนนักศึกษาจีนที่มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมห้องทรงพระอักษรสมเด็จพระเทพฯ  ห้องสมุดจีน ห้องทำสำเนาหนังสือพิมพ์จีน และห้องหนังสือ ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์Image
HCU Lifelong Learning
Total 853 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>