สมาคมศิษย์เก่า ม.หัวเฉียว สมทบทุนโครงการพื้นที่ส่วนขยาย มฉก.

           นางจตุพร วัชรวัฒนากุล นายกสมาคมศิษย์เก่า มฉก. นางพิชชุดา พลายเวช อุปนากยก สมาคมฯ และ อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี และอุปนายก สมาคมฯ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. เพื่อสมทบทุนสร้างโครงการพื้นที่ส่วนขยาย มฉก. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มฉก.Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>