รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง ในระดับที่ 2 ประจำปี 2558 ประเภทอาคารมหาวิทยาลัย และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 3  โดยมี คุณสันติ  นำสินวิเชษฐชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  จิระรัตนานนท์  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณพงษ์จรูญ  ศรีโสวรรณา  กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.Total 922 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>