ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานคณะอนุกรรมการกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ครั้งที่ 6 จำนวน 700 ทุน มูลค่า 2,580,000 บาท โดยทุนการศึกษา แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 460 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 240 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ณ หอประชุม ม.หัวเฉียวฯ โครงการนี้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 มอบรางวัลไปแล้วจำนวน  2,578 รางวัล มูลค่ารวม 6,881,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และมีจิตอาสา ทั้งในสถาบันครอบครัว สถานศึกษา และสังคมไทย เพื่อป้องกันปัญหาสังคมที่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานของประเทศชาติในอนาคตTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>