อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ และลานกิจกรรมหน้าอาคารชิน โสภณพนิช เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมรำลึกถึงพระคุณของแม่น้ำคงคา กิจกรรมในงานมีการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2558 โดยแต่ละคณะวิชาส่งเข้าประกวด กิจกรรมรำวงย้อนยุค และร่วมลอยกระทง ณ สระน้ำสวนสุขภาพ โดยได้รับความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

รางวัลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2558

- ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ หมายเลข 2 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
- ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ หมายเลข 12 คณะศิลปศาสตร์
- ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ หมายเลข 9 คณะพยาบาลศาตร์
- รางวัล Popula Vote หมายเลข 9 คณะพยาบาลศาสตร์Total 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>