ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ทั้งนี้ โดยมี อาจารย์สมบัติ แก้วสุจริต เป็นผู้ประกอบพิธี  ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระลึกพระคุณครูและความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี  รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงสืบต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่   26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องกระจกด้านหลังหอประชุม มฉก.Image
HCU Lifelong Learning
Total 853 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>