คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกว่างซี คุมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการสอนภาษาจีน มฉก.
 
 
          ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี และรักษาการ คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย อ.ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี ที่ปรึกษาและผู้ช่วยอธิการบดี  คณาจารย์คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และเจ้าหน้าที่แผนกวิเทศสัมพันธ์ มฉก. ร่วมต้อนรับ Dr.Li yinsheng คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย กว่างซี และคณะ ในโอกาสที่มาคุมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับ ปริญญาโท หลักสูตรการสอนภาษาจีน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า ด้านการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว และเจรจาความร่วมมือเพิ่มเติมถึง ความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอกร่วมกัน  และโอกาสเดียวกันนี้ ม.กว่างซี ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท จำนวน 23 เล่ม ให้แก่ มฉก. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มฉก. 


Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>