ไท้เก๊กเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547  เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ด้านจีนของมหาวิทยาลัย  และในปีการศึกษา 2551 ได้บรรจุวิชาการรำไท้เก๊กเป็นวิชาบังคับของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร  ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านการเรียนไท้เก๊กมาแล้วกว่า 25,000 คน จากการดำเนินกิจกรรมและเรียนรู้ไท้เก๊กมาอย่างต่อเนื่องนับ 10 ปี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงได้ จัดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่ 2  ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอประชุม มฉก. จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานในพิธี การแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ในศาสตร์ของไท้เก๊ก เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถให้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถด้านไท้เก๊ก และเป็นกิจกรรมบริการแก่สังคมอีกทางหนึ่ง ภายในงานมีการแสดงรำไท้เก๊กของนักศึกษา มฉก. จำนวน 1,000 คน  ซึ่งเป็นการรำไท้เก๊กหมู่มากที่สุดในประเทศไทย การแข่งขันไท้เก๊ก 7 ประเภท มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 86 คน และมีชุดการแสดงรำไท้เก๊กที่มีความสวยงามจาก 20 ชมรม  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากปรมาจารย์  ไท้เก๊ก  หลี่ เต้อ อิง (Professor Li De Yin) เข้าร่วมงานและมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชมรมไท้เก๊กทั่วประเทศ

ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนไท้เก๊ก มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน จากสมาคมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์ ชมรมไท้เก๊กไฉ่หง สวนหลวง ร.9 ชมรมไท้เก๊กการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านสัมมากร ชมรมไท้เก๊กอู๋หมิง ชมรมไท้เก๊กผู้สูงอายุแกกำลังกายศูนย์เยาวชนสะพานสูง และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทำให้การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของไท้เก๊กมีการพัฒนาเป็นลำดับ จนประสบผลสำเร็จได้มีการจัดการแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

กายเคลื่อนไหว ใจสงบนิ่ง ท่วงท่าร่ายรำ มั่นคงดั่งขุนเขา นุ่มเบาเหมือนสายไหม ลื่นไหลดังสายน้ำ นี่คือ จิตวิญญาณแห่งการรำไท้เก๊ก การออกกำลังกายสำหรับทุกวัยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและฝึกจิตใจ ให้สุขุมเยือกเย็นTotal 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>