ขยายผลไปยังจักรยานยนต์รับจ้าง การเข้าถึงหมวกนิรภัยกลาง : คลุมก่อนสวม รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และที่ปรึกษาอธิการบดี มฉก. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มฉก. คุณวีระพันธ์  ดีอ่อน นายอำเภอบางพลี พันตำรวจเอก ดร.พัลลภ  แอร่มหล้า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางพลี คุณจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง และคุณสมบูรณ์ จงเจริญ ประธานชมรมรถจักรยานยนต์สาธารณะอำเภอบางพลี ร่วงแถลงข่าวโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ขยายผลไปยังจักรยานยนต์รับจ้าง “การเข้าถึงหมวกนิรภัยกลาง : คลุมก่อนสวม” ด้วยการใส่หมวกคลุมผมก่อนสวมหมวกนิรภัยได้ทั้งความสะอาดและความปลอดภัย สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการจักรยานยนตร์รับจ้างใช้หมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในเขตตำบลบางโฉลง เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องโถง ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติTotal 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>