มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 180 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคา 2559 ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนใกล้เคียง สร้างจิตสำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรงและทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีหลายคณะวิชาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ  คณะพยาบาลศาสตร์วัดความดันโลหิตและตรวจมะเร็งเต้านม คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลและไขมัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการตรวจพยาธิในเด็ก คณะกายภาพบำบัดให้บริการและให้ความรู้ในการทำกายภาพบำบัด คณะการแพทย์แผนจีนรักษาแบบแพทย์แผนจีนด้วยการแมะและการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา คณะนิติศาสตร์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม และคณะนิเทศศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก ๆ ได้สนุกสนานกัน เช่น การระบายสี  สติ๊กเกอร์ Tattoo และแจกขนม นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน แจกแว่นสายตา นอกจากนั้นยังได้บริการให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและพักอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง อีกทั้งบริการตัดผมชายและหญิง ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดImage
HCU Lifelong Learning
Total 853 Record : 43 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] Next>>