“สุดยอดอาคารประหยัดพลังาน  ประจำปีที่ 3  MEA ENERGY SAVING BULIDING AWARD 2015  และได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ระดับที่ 2 การไฟฟ้านครหลวง  การประหยัดพลังงานดีเลิศ  พร้อมเงินรางวัล 2 ล้านบาท  ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”  สิ้นเสียงประกาศของพิธีกร เสียงปรบมือแสดงความยินดี รอยยิ้ม จากความดีใจภูมิใจ  และเสียงเฮสนั่นลั่นฮอล์ก็ดังขึ้น  ผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ ของชาวหัวเฉียวทุกคน  ภาพท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ)  และท่านรองอธิการบดี  (อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์)  ขึ้นรับมอบรางวัลและตราสัญลักษณ์เป็นภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นในพิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน  “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง  เมื่อวันพุธที่  27  มกราคม  2559 เวลา 13.00-16.00 น ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>