พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุม มฉก. สถานที่อันทรงเกียรติ ซึ่งถูกตกแต่งอย่างสวยงาม สถานที่แห่งความประทับใจและสง่างาม รวมถึงมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่ที่สำเร็จการศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ร่วมแสดงความยินกับบุตรหลานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2557 ครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี โดยปีนี้มีมหาบัณฑิตและบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 13 คณะวิชา รวมทั้งสิ้น 2,053 คน โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และมอบรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรประเภทเหรียญทอง จำนวน 20 คน และประเภทเหรียญเงิน จำนวน 22 คน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  อุปนายกสภา มฉก. มอบรางวัลเหียกวงเอี่ยม และรางวัลกาญจนาภิเษก โดยท่านประธานในพิธีให้โอวาทและแสดงความยินดีชื่นชมกับความก้าวหน้าและความสำเร็จ ดังคำปฎิญาณตน ของมหาบัณฑิตและบัณฑิต    ปิดท้ายด้วยภาพความประทับใจของการตั้งแถวของมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากหน้าหอประชุมสู่ประตูเสด็จเพื่อแสดงถึงความเคารพและขอบพระคุณแด่ท่านประธานในพิธี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติและเมตตาอย่างสูงในการร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>