คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) นำโดย รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี  อาจารย์ประพฤทธิ์  ศุกลรัตนเมธี ที่ปรึกษาและผู้ช่วยอธิการบดีและคุณเนาวรัตน์ พลอยทรัพย์ ผู้อำนวยการกองกลาง ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนแด่ท่านนิ่ง ฟู่ขุย เอคอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คุณโจว กาว  อวี่ เลขาธิการฝ่ายการศึกษาระดับ 1 และคุณหม่า ชาว เลขาธิการฝ่ายการศึกษาระดับ 3 และหารือร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม การจัดตั้งสถาบันขงจื่อ  เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์  2559 ณ สถานเอคอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>