ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานงาน International Day 2015 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ชั้น 1 อาคารเรียน บริเวณหน้าห้อง 2-113 และ 2-114 ซึ่งงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ กับ ศูนย์วัฒนธรรม มฉก. ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงนาฏศิลป์ การเสวนา เรื่อง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเดินแฟชั่นโชว์ การออกร้านแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านอาหาร เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้กับผู้ร่วมงาน รวมถึงได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมTotal 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>