ครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง ม.แพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ และม.หัวเฉียวฯ
 
          รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย ศ.(พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (อดีตอธิการบดี มฉก.) คณะผู้บริหาร และ นักศึกษา มฉก. ร่วมต้อนรับ ศ.เจิ้งจิ่น รองประธาน คณะกรรมการการสาธารณสุขและวางแผน ครอบครัวนครเซี่ยงไฮ้ อ.จางจิ่น รองอธิการบดี ม.แพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ในโอกาสที่มาเยือน มฉก. วาระครบรอบ 10 ปี ของความร่วมมือทาง การศึกษา ของ ม.แพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ และ มฉก. นอกจากนี้ ภายในงานจัดให้มีการปลูก ต้นกฤษณา เพื่อเป็นอนุสรณ์ระหว่างสองสถาบัน วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 และสนามด้านข้างประติมากรรมนกหงัง มฉก.Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>