ม.หัวเฉียวฯ ร่วมกับ อบต.บางโฉลง ร่วมป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ นักเรียน นักศึกษา
 
 
           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วน ตำบลบางโฉลง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมของนักเรียน นักศึกษา เพื่อแก้ไขสถานการณ์การตั้ง ครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเยาวชนสตรี โดยมี อ.นวลใย วัฒนกูล คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>