รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และศาสตราจารย์เกาซิ่วเหม่ย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ประชุมร่วมมือดำเนินงานและบริหารงานสถาบันขงจื่อด้านการแพทย์จีนแห่งแรกในประเทศไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.โจวเกาหยู่ เลขานุการเอก และคุณหม่าเชา เลขานุการลำดับ 3 ฝ่ายการศึกษา สถานเอคอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจะมีพิธีเปิดป้ายสถาบันขงจื่อในเดือนตุลาคม 2559  เมื่อวันอังคารที่  26 เมษายน 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.Total 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>