ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก  สุนทรธัย  ผู้ช่วยอธิการบดี  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ให้โอวาท และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน-ไทย รุ่นที่ 8  ประจำปีการศึกษา 2558  โดยมี ดร.Jonathan Rante Carreon หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์  กองกลาง  กล่าวสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์  ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 2-114 ชั้น 1 อาคารเรียน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ในปีนี้มีนักศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร  จำนวน  152  คน  จาก 9 สถาบัน  ได้แก่  มหาวิทยาลัยอู๋โจว  มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี  มหาวิทยาลัยภาต่างประเทศกว่างซี  มหาวิทยาลัยจี้หนานแห่งชาติ  ไต้หวัน  มหาวิทยาลัยชินโจว  มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน  มหาวิทยาลัยครุศาสตร์อวี้หลิน  มหาวิทยาลัยเห้อโจว  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีการค้ากว่างซี  ซึ่งศึกษาอยู่ในคณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และสาขาวิชาการท่องเที่ยว Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>