อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธาน ในงาน HCU JOB FAIR 2558 ณ โถง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการรับสมัครงานกับนักศึกษาที่มีความสามารถตรงกับความต้องการของบริษัท ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>