รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อมร  เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร และคณะ ในโอกาสหารือและเจรจาความร่วมมือการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. บางพลี (วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>